INPERSPECTIVE este o companie de consultanță privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) și privind elaborarea politicilor de Securitate Cibernetică ca parte din Programul de Securitate Cibernetică al organizației Client. De mai bine de șaisprezece ani activăm în zona consultanței juridice a businessurilor din domeniul online (e-commerce) şi offline, iar viitorul aparține dezvoltării tehnologice a acestor domenii prin Inteligența Artificială. Viitorul aparține digitalizării interacțiunii umane și rapidității cu care adresăm o întrebare și aflăm un răspuns, al vitezei cu care contractăm consultanța de specialitate necesară dezvoltării afacerii noastre.

 

Acest concept de consultanță rapidă este introdus în activitatea INPERSPECTIVE BUSINESS. Scopul nostru este acela de a oferi clienților noștri premisele consultanței rapide, adică mijloace de soluționare a spețelor privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal prezentate sau a vă răspunde la întrebare/întrebări în timpul video-conferinței, sau în cel mult 48 (patruzecisiopt) de ore de la finalizarea acesteia, în măsura în care sesiunea este onorată de dumneavoastră.

 

1. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI INPERSPECTIVE

1.1. Utilizatorului sau clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de INPERSPECTIVE, includerea oricărui conținut în afară site- ului, îndepărtarea însemnelor care reprezintă drepturile de autor ale INPERSPECTIVE asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea unor secțiuni ale website-ului, în lipsa acordului exprimat în mod expres de către INPERSPECTIVE (de către administratorul acestuia).

1.2. De fiecare dată când în cadrul prezentului document Termeni si Condiții si respectiv în Politicile disponibile, sunt menționate termene precum „website” sau „conținut”, ne vom referi la website-ul www.inperspective.ro și la conținutul secțiunilor acestuia care înseamnă text, link, imagini foto sau alte elemente componente text și vizuale ale website-ului.

1.3. Orice conținut al website-ului la care utilizatorul sau clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prevederilor prezentului document Termeni și Condiții, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat de INPERSPECTIVE cu clientul sau utilizatorul, prin care se poate deroga în tot sau în parte de la prevederile prezentului document și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea INPERSPECTIVE cu referire la respectivul conținut al website-ului.

1.4. Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut din cadrul website-ului numai în scopuri personale sau non-comerciale, precum și în relație directă cu INPERSPECTIVE, numai în cazul in care acestea nu intră în conflict cu prevederile Termeni și Condiții și ale celorlalte politici, dar și cu legislația în materie și numai cu acordul scris prealabil al INPERSEPCTIVE. Nu suntem responsabili pentru modalitatea în care clienții, utilizatorii sau alte terțe părți (societăți comerciale, parteneri sau companii media) utilizează conținutul website-ului INPERSPECTIVE fără înștiințarea și acordul nostru prealabil.

1.5. Niciun conținut aprobat de INPERSEPCTIVE și transmis către utilizator sau client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de aceștia din urmă prin accesare, vizitare și/sau vizualizare a website-ului nostru, nu constituie o obligație contractuală pentru INPERSPECTIVE.

1.6. Este interzisă orice utilizare a conținutului website-ului in alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document Termeni și Condiții sau prin acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în un astfel de act a fost încheiat. Încălcarea prezentei secțiuni, conferă dreptul INPERSPECTIVE de a întreprinde masurile legale care se impun împotriva utilizării nepermise a conținutului website-ului, în vederea reparării potențialelor prejudicii materiale și de imagine aduse INPERSPECTIVE.

1.7. Postarea de către dumneavoastră pe paginile rețelelor de socializare ale INPERSPECTIVE (de exemplu pagina de Linkedin a companiei), nu constituie o derogare a noastră de la un drept asupra sau în legătură cu drepturile pe care le deținem asupra website-ului. În afara celor acordate în mod expres în prezentul document, nu dobândiți niciun drept, titlu sau interes asupra sau în legătură cu website-ul INPERSPECTIVE.

1.8. Toate programele software utilizate în acest website, conținutul și elaborarea acestuia precum și baza de date si codul sursa în totalitate sunt protejate de legile privind drepturile de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, republicarea, transmiterea, afișarea sau executarea conținutului acestui site nu este permisa fără obținerea consimțământului prealabil scris al INPERSPECTIVE, respectiv a administratorului acestuia.

1.10. Cu excepția unor prevederi contrare, website-ul, inclusiv tot conținutul secțiunilor acestuia cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, clipurile audio, precum și alte aspecte legate de site, sunt protejate de normele privind drepturile de autor și de alte legi aflate în vigoare la nivel național și la nivelul Uniunii Europene din domeniul proprietății intelectuale și reprezintă proprietatea INPERSPECTIVE și a administratorului de drept al acestuia.

1.11. Conținutul website-ului - imaginile, design-ul, textul, grafica, logourile, clipurile audio precum și alte aspecte legate de site și respectiv de conținut - poate fi modificat oricând de către INPERSPECTIVE.

 

 

2. Drepturile de proprietate Intelectuală

2.1. Conținutul website-ului, respectiv imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este în totalitate proprietatea INPERSPECTIVE în conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul INPERSPECTIVE a oricăror elemente enumerate mai sus atrage răspunderea față de INPERSPECTIVE si va fi pedepsită conform legislației în vigoare.

2.2. Denumirea firmei și logo-ul INPERSPECTIVE sunt mărci înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci (O.S.I.M.), așadar utilizarea în orice mod a mărcilor înregistrate ale INPERSPECTIVE de către orice terță parte sau de către clienți sau utilizatori, trebuie să fie aprobată în prealabil de către INPERSPECTIVE. În aceeași măsură, nu vom utiliza denumirea companiei clientului nostru sau logo-ul acestuia şi nici mărcile unor parteneri ai clientului nostru care se află în relație de colaborare cu INPERSPECTIVE, fără aprobarea prealabilă a clientului şi după caz, a partenerilor acestuia.

3. Accesarea serviciilor INPERSPECTIVE BUSINESS

3.1. Pentru accesarea serviciilor noastre, nu este necesară înregistrarea unui cont de client, acestea pot fi accesate direct din platforma sau prin contactarea companiei utilizând formularul din secțiunea Contact.

3.2. INPERSPECTIVE nu urmărește obținerea informațiilor dumneavoastră pentru a va transmite comunicări comerciale de tip newsletter.

Modalitatea de plată

3.3. În relație cu INPERSPECTIVE, ori de câte ori accesați platforma de programare orară pentru accesarea serviciilor noastre, plata va fi efectuată în avans, după alegerea tipului de consultanță rapidă (fast consultancy) considerat necesar.

3.4. La sfârșitul sesiunii de consultanță rezervată prin platforma de programare, vă vom emite factura aferentă sumei achitate.

3.5. Pentru serviciile prestate de Prestator în cadrul unui proiect pentru care părțile încheie un contract de prestare servicii, facturarea este realizată către dumneavoastră conform contractului şi/sau conform anexelor la contract.

Desfășurarea sesiunilor de consultanță rapidă

3.6. Scopul nostru este acela de a oferi clienților noștri consultanță rapidă, adică a vă soluționa problema sau a va răspunde la întrebare/întrebări în timpul video-conferinței, sau în maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la finalizarea acesteia, în măsura în care sesiunea este onorată de dumneavoastră.

3.7. În cazul în care situația expusă este prea complexă pentru a fi soluționată în timpul sesiunii de consultanță sau în termenul anterior menționat (în cadrul art. 3.6), consultantul INPERSPECTIVE va propune transformarea sesiunii de consultanță rapidă într-un proiect discutat separat și pentru care se va încheia un contract de prestare servicii. În acest caz, consultantul va detalia în scris motivele pentru care consideră, având în vedere experiența sa profesională, că situația prezentată de client în sesiunea de consultanță rapidă nu poate fi soluționată în termenele propuse sau așteptate. Astfel, sesiunea respectivă va fi considerată soluționată de INPERSPECTIVE, rămânând deschisă posibilitatea clientului de a contracta serviciile INPERSPECTIVE pentru proiectul descris de consultant. 

3.8. Pe website-ul nostru nu este necesară înregistrarea, respectiv crearea unui cont. Nu vă reținem datele cu caracter personal pentru transmiterea de comunicări comerciale sau cu titlu de promovare și în general, nu vă prelucrăm datele cu caracter personal pentru alte scopuri în afară de cele strict necesare în vederea desfășurării activităților noastre de consultanță. Astfel, în afara activităților de prelucrare și a scopurilor declarate în cadrul Politica de confidentialitate, INPERSPECTIVE nu va prelucrează datele în relație cu alt furnizor extern. 

3.9. Serviciile de consultanță solicitate de dumneavoastră în intervalul rezervat conform opțiunilor puse la dispoziție în cadrul website-ului, trebuie să se limiteze la serviciile pe care consultantul INPERSPECTIVE le oferă. Cu alte cuvinte, contactarea INPERSPECTIVE pentru a va oferi servicii de consultanta în alte domenii care se află în afara obiectului de activitate al companiei sau în afara priceperii consultantului, respectiv altele decât protecția datelor cu caracter personal - GDPR, protecția vieții private elaborarea de Politici de Securitate Cibernetică din perspectivă juridică și răspuns la incidentele de securitate - pot fi refuzate de companie.

3.10. Având în vedere că serviciile consultantului pot fi limitate la Spațiul Economic European, plățile sunt stabilite în moneda EUR. Astfel, în măsura în care veți achita în lei (RON) sau în altă monedă, eventualele costuri (comisioane) de conversie valutară, revin în sarcina dumneavoastră (a Clientului). 

3.11. În cazul în care nu vă putem oferi răspunsul sau soluția așteptat/așteptată în timpul programat, având în vedere complexitatea subiectului (a problemei) sau necesitatea unor informații de care consultantul are nevoie pentru a înțelege situația clientului sau situația expusă, consultantul INPERSPECTIVE poate propune majorarea intervalului prin adăugarea de către dumneavoastră (Clientului) a unei noi rezervări pentru a explica situația în complexitatea acesteia, sau problema care se cere a fi soluționată poate fi rezumată în cadrul unui e-mail.

4. Neprezentarea la ședința de consultanță rezervată (programată prin intermediul site-ului)

4.1. În cazul în care anunțați în scris INPERSPECTIVE despre neprezentarea dumneavoastră pentru sesiunea de consultanță cu minim 24 de ore înainte de programarea efectuată, suma achitată la data rezervării va fi returnată în contul din care ați efectuat plata, minus comisionul reținut de procesatorul nostru de plăți (PayPal), dacă este cazul.

4.2. În cazul în care nu vă prezentați la intervalul stabilit și rezervat în calendarul disponibil în website, vă rugăm să ne informați în scris cu minim 24 de ore înainte de programare. Astfel, aveți posibilitatea de a solicita o reprogramare a intervalului pentru care ați optat (timpul necesar și data) sau, în cazul în care nu solicitați o reprogramare a sesiunii de consultanță, vom considera programarea realizată ca fiind anulată, urmând a șterge slotul respectiv din calendar. Sumele achitate în avans vor fi astfel rambursate în contul utilizat pentru efectuarea plății.

4.3. În măsura în care, nu vă prezentați în intervalul rezervat în calendarul din cadrul website-ului și nu ne anunțați sau nu ne notificați în niciun mod în intervalul menționat în articolul 4.1., suma achitată la data efectuării rezervării nu va fi returnată, având în vedere că intervalul rezervat a fost alocat și blocat de noi exclusiv pentru dumneavoastră, iar timpul alocat nu poate fi recuperat de companie.

4.4. În eventualitatea în care inițiați o procedură de chargeback sau o solicitare de rambursare a sumei achitate, fără a ne contacta în prealabil pentru a ne oferi motivele neprezentării dumneavoastră în cadrul sesiunii de consultanță, în contextul în care nu ați onorat programarea sesiunii fără a ne anunța cu minim 24 de ore înainte conform art. 4.1, INPERSPECTIVE are dreptul de a dezbate respectiva procedură, aducând probe în susținerea reținerii sumei achitate.

4.5. În cazul prevăzut la art. 4.4. În eventualitatea în care obțineți restituirea sumei achitate, INPERSPECTIVE devine titularul unui drept de creanță și are dreptul de a pretinde din partea dumneavoastră achitarea sumei datorate. În cazul în care INPERSPECTIVE nu solicită plata prețului (nu își exercită acest drept), creanța se stinge după 3 ani, conform regulilor aplicabile termenelor generale de prescripție legală. În interiorul termenului de prescripție, dreptul INPERSPECTIVE la acțiune rămâne garantat.  

4.6. INPERSPECTIVE poate denunța unilateral programarea unei sesiuni de consultanță, în urma unei notificări prealabile adresate clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

4.6.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului clientului, a tranzacției (plății online);

4.6.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de INPERSPECTIVE (PayPal) pentru plățile online;

4.6.3. datele furnizate de către client, pe site sunt incomplete conducând la imposibilitatea finalizării sau procesării comenzii, sau sunt incorecte;

4.6.4. activitatea clientului pe site poate şi/sau produce daune de orice natură, sau prejudiciază în orice fel INPERSPECTIVE şi/sau partenerii acestuia;

4.7. Articolul 5.4. de mai jos se aplică în eventualitatea intervenirii unei situații de forță majoră sau de caz fortuit care aduce părțile în imposibilitatea prestării (realizării) serviciilor contractate.

 

5. Forța majoră şi cazul fortuit

5.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricărei din obligații care îi revine în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

5.1 Forța majoră este definită (conform art. 1351 din Codul Civil) ca fiind acel eveniment imprevizibil și imposibil de înlăturat, survenit după data încheierii unui contract cu INPERSPECTIVE, care împiedică o parte sau ambele părți să-și execute obligațiile asumate, întâlnit de obicei sub formă de stare de război, revolte, dezastre naturale, pandemie sau epidemie localizată etc., și va exonera partea care o invocă de orice răspundere.

5.2 Partea care invocă forța majoră va furniza celeilalte părți dovada producerii evenimentului de forță majoră în maxim 48 de ore de la apariția cazului invocat. În cazul în care durata evenimentului de forță majoră depășește 10 zile, existând dovadă în acest sens, părțile se angajează prin prezentul contract să cadă la învoială cu privire la modificarea prevederilor acestuia sau la încetarea lui înainte de termen. Exonerarea nu operează decât pe durata evenimentului considerat caz de forță majoră.

5.3. Deși activitatea prestată de INPERSPECTIVE poate fi realizată în mare parte remote (la distanță) prin intermediul mijloacelor digitale, în cazul în care activitatea de consultanță nu poate fi prestată de INPERSPECTIVE în termenii agreați (cum este cazul unor măsuri restrictive adoptate prin masuri legislative extraordinare specifice), va notifica clientul în scris prin e-mail, urmând ca părțile să agreeze o modalitate de a-și atinge scopul în ciuda impedimentelor de facto, în sensul reprogramării sesiunii de consultanță sau a reluării proiectului (după caz) sau vor agrea restituirea sumelor achitate în avans clientului.

5.4. În orice caz, în eventualitatea producerii unei situații de forță majoră sau a unui caz fortuit, care pune clientul în situația imposibilității participării (prezentării) în cadrul unei sesiuni de consultanță rapidă programată, în cazul în care continuarea unui proiect aflat în derulare sau pe cale de a începe, ori în imposibilitatea plății unor facturi emise de INPERSPECTIVE, clientul are parte de toată înțelegerea și flexibilitatea noastră. Astfel, sumele achitate în avans pentru sesiuni de consultanță care nu vor putea fi onorate de client din cauza unui eveniment de forță majoră sau caz fortuit, vor fi restituite cu maximă celeritate, la simpla solicitare a clientului. De asemenea, sumele facturate pot fi amânate ca urmare a unei înțelegeri scrise între părți (prin intermediul unui act adițional la contractul semnat), iar proiectele aflate în desfășurare sau neîncepute la data intervenirii situației, vor fi reluate sau puse în exercițiu, după trecerea evenimentului de forță majoră sau a cazului fortuit. Ne așteptăm la aceeași flexibilitate și înțelegere din partea clienților noștri, în eventualitatea în care consultantul INPERSPECTIVE se află într-o situație de forță majoră sau de caz fortuit.

 

6. Frauda

6.1. INPERSPECTIVE nu vă solicită prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale care nu au legătură cu serviciile prestate conform prezentelor Termeni şi Condiții sau a contractului de prestare servicii încheiat, informații privind datele unui card bancar sau parole personale.

6.2. INPERSPECTIVE declină orice responsabilitate, în situația în care sunteți prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este reprezentant al INPERSPECTIVE sau că reprezintă interesele INPERSPECTIVE. Astfel, utilizatorul sau clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terț, a datelor sale confidențiale.

6.3. Utilizatorul sau clientul va informa INPERSPECTIVE asupra unor asemenea tentative, utilizând formularul din secțiunea Contact

6.4. Următoarele situații, odată produse, vor fi considerate tentativă de fraudare a website-ului și a conținutului acestuia. INPERSPECTIVE, își rezervă dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau se fac vinovați de producerea acestei situații:

6.4.1. accesarea datelor de orice tip ale altui client prin orice metodă, în măsura în care website-ul INPERSPECTIVE sau comunicările dintre noi și clienți, sunt accesate pentru producerea unui prejudiciu companiei sau unui client;

6.4.2. alterarea sau modificarea conținutului website-ului sau a oricărei corespondențe expediate prin orice modalitate de către INPERSPECTIVE către client;

6.4.3. afectarea performanțelor serverului/serverelor pe care rulează website-ul;

6.4.4. accesarea sau divulgarea către un terț neautorizat, a conținutului (lucrări sau opinii scrise) pus la dispoziție prin orice mijloc de către INPERSPECTIVE unui client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al respectivului conținut.

 

7. Limitare de responsabilitate

7.1. INPERSPECTIVE nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în fața niciunui client care utilizează site-ul sau conținutul acestuia, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.

7.2. În cazul în care un client consideră că un conținut expediat prin orice mijloc de către INPERSPECTIVE nu respectă anumite drepturi de copyright sau orice alte drepturi ale unui terț sau ale clientului însuși, acesta poate să contacteze pentru detalii INPERSPECTIVE, conform detaliilor de contact, astfel încât avem posibilitatea de a lua o decizie în cunoștință de cauză.

7.3. INPERSPECTIVE nu garantează clientului accesul la site sau la serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestuia (programarea unei sesiuni de consultanță rapida), în lipsa parcurgerii etapelor de descrise pe SITE, și nu îi conferă clientului dreptul de a descarcă sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral orice conținut din site, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera conținutul unui terț, fără acordul prealabil scris al INPERSPECTIVE.

7.4. INPERSPECTIVE nu răspunde de conținutul, calitatea sau în general de interacțiunea cu alte site-uri sau platforme la care se ajunge prin legături din secțiunile website-ul INPERSPECTIVE, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă integral proprietarii acestora.

7.6. INPERSPECTIVE nu oferă clientului niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

7.6.1. resursele tehnologice integrate în website și cele prin intermediul cărora anumite servicii de consultanță sunt prestate, vor fi potrivite cerințelor clientului;

7.6.2. funcționalitatea website-ului și/sau a platformelor partenere integrate, vor fi neîntrerupte, sigure sau fără erori tehnice de orice fel;

7.6.3. site-ul sau orice serviciu digital aferent oferit clientului, va fi lipsit de erori generate de sistemele informatice utilizate de INPERSPECTIVE sau de erori de funcționare ale rețelei de internet ori alte erori de funcționare izvorâte din relația contractuală pe care o avem cu diverși parteneri (furnizori de energie electrică, de internet etc.).

7.7. În limita prevederilor Termeni și Condiții, operatorul/administratorul website-ului nu este sub nici o forma responsabil pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, dacă este cazul, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/ legătură/tranzacție/colaborare/etc. care poate să apară între client și oricare dintre cei care își promovează direct sau indirect, sau prin intermediul site-ului serviciile.

 

8. Litigii

8.1. Prin folosirea, vizitarea sau vizualizarea site-ului și/sau al oricărui conținut trimis de către INPERSPECTIVE clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cu prevederile "Termeni și Condiții".

8.2. Orice dispută cu privire la prezentele Termeni și Condiții care ar putea să apară între utilizator sau client și INPERSPECTIVE, se va rezolva pe cale amiabilă, părțile depunând toate diligentele necesare în acest sens.

8.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între utilizator sau client și INPERSPECTIVE, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către un mediator autorizat agreat de ambele părți aflate în dispută, iar în cazul în care medierea nu rezolva/soluționează disputa, litigiul va fi deferit instanțelor competente din București, în conformitate cu legile române în vigoare.

8.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

8.5. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

 

9. Dispoziții finale

9.1. INPERSPECTIVE își rezervă dreptul de a efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale website-ului sau structurii acestuia, a modalității de prestare a serviciilor precum și orice conținut al website-ului fără notificarea prealabilă a clientului.

9.2. În limita prevederilor Termeni și Condiții, INPERSPECTIVE nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

9.3. INPERSPECTIVE își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături în oricare secțiune a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

 

10. Feedback

10.1. În cazul în care exista întrebări, solicitări sau sugestii în legătură cu website-ul INPERSPECTIVE sau cu privire la serviciile prestate, vă rugăm să ne contactați utilizând formularul din secțiunea Contact.

10.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la website-ul INPERSPECTIVE, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor deveni și vor rămâne proprietatea INPERSPECTIVE, de la data transmiterii acestora către noi, pe orice cale de comunicare.

 

© INPERSPECTIVE BUSINESS - Versiune: decembrie 2022