Prezenta Politică de Confidențialitate transmite informații despre modalitatea în care prelucrăm datele cu caracter personal, pe care le colectăm de la reprezentanții clienților noștri sau de la persoane împuternicite de clienții noștri pentru a relaționa cu noi pentru desfășurarea activităților de consultanță.

Având în vedere natura activității comerciale a companiei INPERSPECTIVE (consultanță) și scopul acestor activități, nu sunt prelucrate date cu caracter personal ale persoanelor fizice, ci numai date cu caracter personal ale reprezentanților persoanelor juridice cu care INPERSPECTIVE încheie contracte și alte parteneriate comerciale. Astfel, datele pe care ni le transmiteți au calitatea de „informații” și nu calitatea de „date cu caracter personal” conform definiției prevăzute de GDPR, însă admitem că, în relaționarea cu noi, putem fi în situația de a prelucra și date cu caracter personal transmise în calitate de persoană fizică, dacă astfel doriți să ne transmiteți informații cum ar fi telefonul personal în locul telefonului de serviciu, adresa de e-mail personală și altele asemenea.

Drept urmare înțelegem să vă oferim informații transparente cu privire la informațiile și dacă este cazul, la datele personale pe care ni le transmiteți și la modul în care utilizăm aceste date și totodată vă informăm despre drepturile pe care le aveți și modul în care înțelegem să respectăm aceste drepturi, inclusiv modul în care vă puteți exercita drepturile în relație cu noi.

Înainte de a ne oferi informații sau chiar date cu caracter personal prin accesarea site-ului, cum ar fi completarea unui formular integrat în website (spre exemplu, fie ne transmiteți un mesaj sau o solicitare completând formularul de contact, fie programați o sesiune de consultanță pentru care achitați online direct din website), vi se va solicita consimțământul pentru unele dintre activitățile de prelucrare ale datelor dumneavoastră personale desfășurate în conformitate cu articolul 3 din prezenta Politică (așa cum este consimțământul pentru utilizarea fișierelor cookie la accesarea site-ului). Utilizând în continuare site-ul nostru, înțelegeți că interacțiunea cu serviciile companiei presupune solicitarea anumitor date cu caracter personal direct de la dumneavoastră iar refuzul de a ne oferi aceste date poate rezulta în imposibilitatea de a presta serviciile de consultanță solicitate.

În măsura în care aveți solicitări sau întrebări legate de activitățile de prelucrare a informațiilor transmise și dacă este cazul, a datelor dumneavoastră personale în cadrul companiei noastre, vă rugăm să ne contactați prin utilizarea informațiilor de contact de la punctul 1 de mai jos.

Dacă trimiteți către noi o solicitare de a accesa informații despre activitățile de prelucrare a informațiilor companiei pe care o reprezentați sau după caz, a datelor dumneavoastră personale în cadrul relației pe care o aveți la un moment dat cu compania noastră, vă rugăm să aveți în vedere că, din cauza procesării continue a datelor dumneavoastră personale și luând în considerare rutina stabilită pentru ștergerea informațiilor prelucrate în condițiile Politicii de retenție (stocare) a datelor, ne angajăm să depunem eforturi rezonabile pentru a menține aceste date actualizate și exacte în orice moment. Astfel, această procesare de rutină poate implica modificarea sau ștergerea informațiilor personale pe care le procesăm, după ce ați trimis o solicitare către noi. În acest caz, vă vom furniza informațiile deținute în momentul în care vă trimitem răspunsul, chiar dacă acestea diferă de informațiile care erau stocate la data trimiterii solicitării. Rețineți că ștergerea datelor dumneavoastră personale este o procedură pe care am fi efectuat-o chiar dacă nu ați fi trimis solicitarea.

1. Informații de contact ale entității care realizează activitățile de prelucrare descrise:

Societatea comercială S.C. INPERSPECTIVE BUSINESS S.R.L.

Adresa sediului social: București, România, Str. Avionului, nr. 26, etaj 1, Biroul A, cod poștal 014333;

Ne puteți contacta prin transmiterea unui mail utilizând formularul din secțiunea Contact.  

2. Colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Stocăm și prelucrăm datele personale numai în cazurile în care ne-ați furnizat voluntar și direct aceste date, cum ar fi prin telefon în contact direct cu reprezentantul companiei sau prin e-mail în cazul clienților noștri persoane juridice sau a colaboratorilor noștri. Dacă vom colecta orice alte date personale sau dacă vom schimba scopul sau temeiul legal al prelucrării, veți fi informat despre scopul intenționat al utilizării acestor date în prezenta Politică, separat și punctual prin e-mail, sau la proxima noastră întâlnire. Dacă este obligatoriu conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, vă vom solicita consimțământul pentru procesarea datelor personale anterior oricărei activități de prelucrare a acestora.

3. INPERSPECTIVE colectează date cu caracter personal, ale reprezentanților companiilor partenere și colaboratorilor, în conformitate cu contractul încheiat cu aceste persoane juridice, în următoarele scopuri:

- de fiecare dată când accesați serviciile noastre, vă prelucrăm datele personale pentru a încheia și executa contractul cadru în baza căruia prestăm serviciile contractate;

- vă prelucrăm datele personale atunci când am obținut consimțământul dumneavoastră pentru prelucrare, cum ar fi utilizarea fișierelor cookie ale terților ex: cookie-uri de analiza cum ar fi cele plasate de partenerii noștri contractuali (Calendly), sau putem utiliza cookie-uri de analiza Google Analtyics 4 pentru a verifica traficul generat atunci când accesați website-ul nostru;

- păstrarea contactului cu partenerii noștri (prin SMS, e-mail, telefon sau diverse aplicații de mesagerie) în legătură cu realizarea obiectului contractului încheiat;

- pentru a răspunde oricăror solicitări privind realizarea serviciilor prestate sau în legătură cu activitățile de prelucrare a datelor;

- în scopul executării unui contract la distanță încheiat cu dumneavoastră, pentru a vă livra serviciile de consultanță solicitate;

- transmiterea unor informații către partenerii noștri contractuali în vederea prestării serviciilor contractate sau ca urmare a prestării acestor servicii;

- asigurarea accesului clientului la platformele prin care diverse modalități de accesare a serviciilor noastre sunt oferite, cum ar fi programarea (rezervarea) online a intervalului de consultanță rapidă;

- transmiterea de oferte în vederea încheierii unui contract cu INPERSPECTIVE;

- transmiterea informațiilor solicitate de către diferite autorități publice conform cerințelor legale, către companii de audit intern sau extern dacă este cazul, sau către consultanți;

- realizarea unor operațiuni administrative interne ale INPERSPECTIVE (exemplu: întocmirea unor liste, generarea unor rapoarte, etc.);

- pentru participarea INPERSPECTIVE la diverse activități si evenimente educative privind prelucrarea datelor, securitate cibernetică, inteligență artificială sau alte asemenea activități si inițiative antreprenorial-educative (webinar, conferință online sau în persoană, workshop online sau în persoană, podcast, interviu ori publicație scrisă).

4. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm și temeiul legal al prelucrării

 • Date de identificare și de contact ale reprezentanților clienților - în funcție de modalitatea prin care ne contactați: nume și prenume, email de serviciu sau personal, număr de telefon (mobil, fix sau ambele), adresa poștală a companiei în care lucrați, semnătura indescifrabilă. Temeiul legal în baza căruia realizăm activitățile de prelucrare ale acestor date cu caracter personal este prevăzut în art. 6 alin. (1) lit. b), respectiv prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte (ca reprezentant al companiei pe care o reprezentați) sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;

 • Date de identificare și contact ale colaboratorilor noștri având calitatea de parteneri (consultanți, organizații non-profit și alte parteneriate) - nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, precum și orice informație necesară pentru încheierea și desfășurarea contractului încheiat de noi cu aceștia sau orice informație este necesară de la dumneavoastră (clientul nostru), în cazul în care ne solicitați să vă recomandăm unui colaborator INPERSPECTIVE pentru un proiect.

În cazul în care informațiile solicitate nu sunt acordate de către dumneavoastră, putem fi puși în imposibilitatea de a realiza în mod optim serviciile solicitate.

5. Principiile de prelucrare a datelor personale

Respectăm principiile de prelucrare și de protecție a datelor astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi:

 • prelucrate în mod legal, corect și transparent;
 • colectate numai pentru un scop valid pe care l-am explicat în mod clar și care nu sunt folosite într-un mod incompatibil cu acest scop;
 • relevante pentru scopul pe care vi l-am comunicat și limitat numai la respectivul scop;
 • corecte și actualizate;
 • nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar în raport cu scopurile descrise;
 • stocate în siguranță.

6. Cum obținem aceste date:

În mod automat:

 • Prin utilizarea cookie-urilor în vederea obținerii unor informații conform articolului 11 de mai jos.

Direct de la dumneavoastră:

 • Prin intermediul website-ului, după ce ați rezervat un interval de consultanță rapidă;
 • Prin intermediul website-ului, după ce ați transmis un mesaj prin completarea câmpurilor predefinite din secțiunea «Contact»;
 • După interacțiunea cu dumneavoastră telefonic sau prin intermediul poștei electronice (e-mail) în vederea transmiterii unor solicitări, recomandări sau sugestii;
 • Prin contactul dumneavoastră direct cu consultantul INPERSPECTIVE în cadrul unei întâlniri de afaceri organizate.

 

7. Către cine transmitem datele dumneavoastră personale și rezultatele activităților noastre de prelucrare (rapoarte, liste, etc.):

1. Partenerilor noștri (persoane juridice cu ajutorul cărora prestam servicii de consultanță și/sau punem la dispoziție diverse funcționalități în cadrul website-ului);

Relația cu acești furnizori este transparentă în cadrul website-ului, interacțiunea dumneavoastră cu website-ul nostru pentru accesarea serviciilor disponibile, fiind posibilă prin intermediul soluțiilor software oferite de aceste companii.

Furnizorii parteneri ai INPERSPECTIVE sunt:

 1. CALENDLY LLC, o companie americană, având sediul social în Atlanta, Georgia. Platforma Calendly este găzduită pe serverul Amazon iar back-up-ul informațiilor stocate in cadrul acestei platforme este asigurat la nivelul Google Inc. astfel, datele dumneavoastră personale sunt transferate în Statele Unite ale Americii și după caz, Irlanda unde își are sediul Google. Calendly a implementat standarde ridicate de securitate recunoscute la nivel internațional (ISO 27001, PCI Level 1, FISMA Moderate, etc.) și asigură o conexiune criptată cu partenerii săi din punct de vedere al transferului datelor.

Pentru mai multe detalii despre conformitatea Calendly cu prevederile GDPR, vă rugăm citiți informațiile din cadrul acestui link.

 1. HUBSPOT Inc. este o companie americana, având sediul în Cambridge Massachusetts, înregistrată cu sediu operațional la nivelul Uniunii Europene în Irlanda, sub denumirea HUBSPOT LIMITED IRELAND. Utilizam HUBSPOT pentru a va oferi posibilitatea de a intra în contact cu noi prin formularul din pagina Contact de pe website-ul nostru.

Datele introduse de dumneavoastră în formular sunt preluate de HUBSPOT si prelucrate astfel la nivelul Statelor Unite ale Americii conform Politicii de confidențialitate HUBSPOT, sau către sediul operațional din Irlanda daca sunteți cetățeni din cadrul Spațiului Economic European sau din UK (conform punctului g. din Politica de confidențialitate). Perioada de retenție a acestor date este stabilită în legătură cu durata parteneriatului dintre HUBSPOT și INPERSPECTIVE. Cu alte cuvinte, atâta timp când noi suntem într-o relație cu HUBSPOT ei vor prelucra datele dumneavoastră prin intermediul nostru.

HUBSPOT a implementat măsuri tehnice si organizatorice prin care au fost stabilite garanții de securitate auditate conform standardelor ISO 27001 și SOC 2 Type II. Pentru informații detaliată cu privire la politica de confidențialitate a HUBSPOT aplicabilă INPERSPECTIVE în calitate de client si care explică cum sunt preluate datele dumneavoastră ca efect al relației pe care o stabiliți cu noi, vă rugăm să accesați acest link.

 1. PAYPAL este o companie americană, având sediul în San Jose, California. PAYPAL este unul dintre cei mai cunoscuți operatori al unui sistem de plăți online (procesator de plăți) la nivel global. În eventualitatea realizării unei tranzacții online (inițierea plății, autentificarea utilizatorului cardului, comunicarea sau confirmarea statusului plății realizate, prevenirea riscurilor de fraudă si atac cibernetic, etc.), respectiv atunci când efectuați plata unei sesiuni de consultanță orară rezervată prin intermediul website-ului nostru, sau atunci când va returnăm o sumă în conformitate cu condițiile de retur prevăzute în capitolul 4 din Termeni și Condiții, informații privind cardul utilizat sunt introduse în câmpurile predefinite de pe platforma PAYPAL integrată în website-ul nostru, PAYPAL prelucrează informații înscrise pe cardul de credit sau de debit utilizat pentru efectuarea tranzacției. INPERSPECTIVE nu prelucrează în niciun fel informații privind datele cardului utilizat pentru efectuarea plății online.

PAYPAL prelucrează date cu caracter personal si informații privind tranzacțiile realizate în relație cu INPERSEPCTIVE, pentru a respecta obligațiile legale care revin procesatorilor de plăți dar si pentru scopurile propriei activități de business. PAYPAL prelucrează date şi informații în conformitate cu politicile de retenție stabilite în acord cu prevederile si termenele legale de stocare a acestor informații. Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul PAYPAL, vă rugăm să accesați acest link.

De asemenea, PAYPAL susține datele cu caracter personal printr-o rețea de computere având servere interconectate în cloud precum şi alte infrastructuri tehnologice dezvoltate intern sau prin intermediul unor sub-contractori. Acești subcontractori sunt localizați la nivelul Spațiului Economic European şi Elveția dar şi în afara acestui teritoriu. Pentru garantarea securității transferului datelor dumneavoastră personale în diferite jurisdicții, PAYPAL a implementat conform GDPR Reguli Corporative Obligatorii (Binding Corporate Rules) aprobate de autoritățile de supraveghere privind protecția datelor din fiecare tara în parte. Detalii privind aceste măsuri şi în general privind transferul datelor cu caracter personal şi al informațiilor, vă rugăm să accesați acestlink

 1. GOOGLE Inc. Atunci când accesați website-ul, când ne transmiteți un e-mail, sau atunci când stabilim o video-conferință, utilizăm servicii gestionate si aflate în proprietatea companiei Google Inc. Google este o companie americană, având sediul social în Mountain View, California şi sediul operațional în Dublin, Irlanda.

Prin interacțiunea cu website-ul nostru, Google prelucrează informații şi date cu caracter personal transmise de dumneavoastră pentru a accesa serviciile noastre. Astfel, gazda serviciului de e-mail utilizat de INPERSPECTIVE este Gmail. De asemenea, utilizăm serviciul video Hangouts pentru accesarea serviciilor de consultanță rapidă iar ulterior accesării website-ului utilizăm fișiere cookie Google Analytics pentru generarea unor rapoarte exclusiv statistice și generale, privind activitatea dumneavoastră pe website-ul nostru. Pentru detalii privind modul de utilizare de către Google a datelor cu caracter personal, vă rugăm să accesați acest link.  

 1. WHEREBY. Atunci când accesați website-ul solicitând o întrevedere online sau achitați o sesiune de consultanță rapidă, utilizăm serviciile companiei Whereby pentru a stabili o video- conferință. Serviciile Whereby aparțin si sunt gestionate de către compania Whereby AS din Norvegia, în conformitate cu Politica de Confidențialitate a companiei.

 2. Profesioniști cum ar fi contabilul companiei, reprezentanți ai băncii cu care colaborăm, asiguratori, cu sediul în România, respectiv persoane juridice care prestează anumite servicii companiei noastre.

 3. Autoritățile de stat în domeniul fiscal - A.N.A.F. – Administrația Națională a Finanțelor Publice - sau, după caz, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), precum şi în relație cu alte autorități de stat, care este sau poate fi necesar să trimitem anumite rapoarte privind activitatea companiei, în anumite circumstanțe prevăzute de lege.

De asemenea, prelucrăm informații şi date cu caracter personal aparținând clienților noștri, pentru a realiza serviciile contractate, în măsura în care ne autorizați la data semnării contractului sau ulterior acestei date, înainte de momentul obținerii acestor date de la dumneavoastră (prin acordarea accesului la anumite platforme sau punerea la dispoziție a unor date ale angajaților sau colaboratorilor cu care trebuie să interacționăm, date şi informații pe care le primim prin e-mail sau prin alte mijloace direct de la dumneavoastră).

Lista actualizată a partenerilor contractuali, în relație cu care prelucrăm datele dumneavoastră personale poate fi consultată la cerere, prin transmiterea unui e-mail utilizând formularul din secțiunea Contact.

2. Dezvăluirea obligatorie 

În măsura în care este necesar, iar INPERSPECTIVE deține încă datele personale şi informațiile solicitate, le vom pune la dispoziția unor terți pentru a ne conforma oricăror legi, reglementări, demersuri juridice sau solicitări primite din partea autorităților publice (de exemplu, în conformitate cu anumite măsuri de aplicare a legii ca urmare a unor controale sau inspecții, citații sau hotărâri judecătorești) sau atunci când acționăm de bună-credință pentru a pune în aplicare politicile și regulile noastre interne, inclusiv pentru investigarea eventualelor încălcări ale acestora sau detectarea, prevenirea sau luarea unor măsuri în ceea ce privește activitățile ilegale sau alte abateri, suspiciuni de fraudă sau ca urmare a producerii unor incidente de securitate. În plus, vom împărtăși datele dumneavoastră numai în măsura în care suntem nevoiți să ne exercităm drepturile legale, pentru a ne apăra împotriva unor revendicări cu implicații juridice sau pentru a preveni vătămarea drepturilor, a proprietății sau a siguranței noastre sau a companiei ca si entitate juridică, a partenerilor noștri, a dumneavoastră sau a oricărei terțe părți, ori în scopul colaborării cu organele de aplicare a legii sau în cazul în care considerăm că este necesar pentru a asigura respectarea proprietății intelectuale a INPERSPECTIVE sau a altor drepturi.

3. Transferuri de afaceri 

Este posibil să împărtășim informații care includ date cu caracter personal ale reprezentanților clienților cu care am încheiat contracte sau în relație cu care desfășurăm activități comerciale, în cazul unei tranzacții corporative (achiziții ale pachetului majoritar sau integral de părți sociale al companiei cum ar fi prin fuziune). În cazul celor menționate anterior, companiile afiliate sau compania achizitoare, își vor asuma drepturile și obligațiile descrise în această politică.

4. Identificatori

Putem împărtăși cu parteneri contractuali, anumiți identificatorii colectați de noi (prin utilizarea cookie- urilor), în scopul de a opera afacerea noastră și de a îmbunătăți relevanța website-ului nostru, precum și de a detecta potențiale incidente de securitate sau probleme tehnice legate de funcționarea website- ului nostru.

5. Informații non-personale 

Este posibil să împărtășim informații agregate sau date care nu pot fi considerate date cu caracter personal (statistici, date generate automat prin sistemele noastre interne, platforme de generare a datelor în scop de cercetare de piață - market research - sau informații comerciale) cu partenerii noștri de afaceri și cu alte părți terțe, în conformitate cu termenii acestei politici.

8. Legalitatea prelucrării datelor personale

INPERSPECTIVE este responsabilă pentru activitățile de prelucrare a datelor personale care vă aparțin pe întreaga durată a stocării acestor date la nivelul INPERSPECTIVE. Respectăm principiile de prelucrare instituite în cadrul Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și integrăm aceste principii în procesele interne ale companiei și în practicile noastre comerciale.

9. Unde vă prelucrăm datele?

Pentru perioada în care datele dumneavoastră personale sunt prelucrate la nivelul INPERSPECTIVE, aceste date sunt prelucrate în relație cu partenerii menționați la art. 7 lit. a). Datele și informațiile sunt prelucrate în principal în România, însă compania INPERSPECTIVE este caracterizată prin mobilitatea și flexibilitatea consultanței oferite, astfel, vă putem livra serviciile și din țări din cadrul Uniunii Europene sau din afara acesteia, unde ne putem afla la un moment dat.

În cazul în care prestatorii noștri vă prelucrează datele cu caracter personal în țări care nu oferă un nivel suficient de protecție a drepturilor dumneavoastră, evaluăm cu atenție toate circumstanțele și ne asigurăm că au fost introduse garanții de securitate și confidențialitate adecvate, astfel încât drepturile dumneavoastră să nu fie în niciun fel încălcate. De asemenea, ne asigurăm că aveți la dispoziție mijloacele pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră.

10. Drepturile de care dispuneți

 • Aveți dreptul de a primi informații în orice moment, cu privire la scopurile prelucrării datelor dumneavoastră personale, la categorii și surse, la destinatari, la perioadele de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal și la drepturile dumneavoastră.
 • Solicitările dumneavoastră privind prelucrarea datelor personale de către INPERSPECTIVE vor fi onorate cât mai curând posibil. Cu privire la procesele noastre interne, vom depune eforturi pentru a livra orice răspuns în legătură cu activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vă aparțin, în termen de cel mult o lună (30 de zile), dacă ne transmiteți un mail utilizând formularul din secțiunea Contact.  
 • Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, având posibilitatea de a vă opune unui proces decizional automat. INPERSPECTIVE nu realizează la această dată procese automatizate de decizie.
 • Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.
 • Cu privire la dreptul de portabilitate (transfer) al datelor pe care ni le-ați furnizat în raport cu scopul punctual pentru care ne-ați acordat aceste date, considerăm că exercitarea acestui drept nu este aplicabilă în relație cu compania noastră, transferul datelor dumneavoastră în condițiile GDPR către o altă entitate, nefiind posibil.  -Vă actualizăm datele cu caracter personal, cerându-vă să le revizuiți din când în când și ori de câte ori necesitatea actualizării acestora este prevăzuta de lege. Totuși, dacă descoperiți că unele date acordate sau pe care le-am obținut de la dumneavoastră în modurile prezentare în această politică sunt incorecte sau inexacte, puteți solicita rectificarea și/sau actualizarea datelor incorecte și completarea datelor incomplete. 
 • Puteți rectifica sau completa datele dumneavoastră cu caracter personal contactându-ne și furnizându-ne datele corecte sau suplimentare. Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, dacă acuratețea acestora este contestată pentru o perioadă care ne permite să verificăm acest aspect.
 • Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea, ceea ce înseamnă că stocăm datele dumneavoastră personale, dar nu le utilizăm în niciun alt scop. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat(ă) înainte de ridicarea restricționării prelucrării datelor, dacă este cazul.
 • Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal. Vom evalua solicitarea dumneavoastră de ștergere din punct de vedere al legislației și a procedurilor noastre interne, luând în considerare, dacă este cazul, existența instrucțiunilor transmise partenerii noștri contractuali și vă vom acorda un răspuns în scris în termenul agreat, care nu va depăși termenul de o lună de la data primirii solicitării de ștergere. 
 • Aveți dreptul de a ne contacta în orice moment, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile conferite prin legislația privind protecția a datelor cu caracter personal.
 • Aveți dreptul de a apela la Autoritatea de supraveghere a datelor, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, având adresa Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, sau la o instanță competentă, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cookie-urile sunt fișiere text introduse pe calculatorul dumneavoastră, în smartphone sau tabletă, pentru a colecta informații standard de logare pe internet și informații privind conduita dumneavoastră pe website-ul nostru. Aceste informații sunt utilizate, spre exemplu, pentru a analiza utilizarea de către dumneavoastră a site-ului și pentru a redacta rapoarte de statistică privind activitatea desfășurată pe website. Puteți seta browser-ul dumneavoastră pentru a nu accepta cookie-uri. Cu toate acestea, unele cookie-uri interne sunt necesare pentru a va permite să accesați site-ul nostru.

Cookie-uri CALENDLY

Atunci când accesații calendarul integrat în site pentru programarea unei sesiuni de consultanță rapidă, partenerul nostru Calendly utilizează fișiere cookies pentru care vă solicită consimțământul separat. Pentru a explica în detaliu cum utilizează Calendly cookie-urile și alte tehnologii similare, în ce scop și ce tipuri de cookie-uri sunt utilizate, vă rugăm să accesați Politica de cookie a companiei Calendly. 

Pentru gestionarea utilizării modulelor cookie la nivelul INPERSPECTIVE direct din setările browser-ului utilizat, transmitem în continuare link către instrucțiunile de setare a preferințelor cu privire la instalarea cookie-urilor la nivelul fiecărui tip de motor de căutare utilizat:

 • Setări cookie în Internet Explorer – Internet Explorer;
 • Setări cookie în Firefox – Firefox;
 • Setări cookie în Chrome – Chrome;
 • Setări cookie în Safari – Safari;
 • Setări cookie în Edge – Edge
 • Setări cookie în Opera – Opera.

2. Nu prelucram date despre minori

Prin utilizarea website-ului INPERSPECTIVE si respectiv prin interacțiunea în orice mod cu INPERSPECTIVE garantați că (i) dacă vă aflați în România, aveți cel puțin 18 ani, sau dacă vă aflați în orice altă țară, dețineți peste vârsta definită pentru "copii" în conformitate cu legile aplicabile din jurisdicția dumneavoastră și (ii) aveți capacitate de exercițiu deplină pentru a deveni subiect al acestei Politici de confidențialitate. Dacă aveți sub 18 ani, vă rugăm să citiți cu atenție termenii acestei Politici de confidențialitate împreună cu părinții sau cu tutorii legali. Serviciile INPERSPECTIVE nu sunt direcționate sau destinate copiilor, așa cum sunt definite în legislația aplicabilă, nu colectăm și nu solicităm informații de la copii. Dacă obținem cunoștințe reale despre faptul că un utilizator este considerat minor în conformitate cu legea aplicabilă, vom lua măsuri pentru a șterge imediat informațiile personale ale acestuia. Dacă aveți cunoștință despre sau aveți vreun motiv să credeți că un copil a împărtășit orice informații cu noi, vă rugăm să ne contactați utilizând formularul din secțiunea Contact.

13. Retenția datelor. Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Vă prelucrăm datele cu caracter personal și informațiile confidențiale transmise, atât cât este necesar pentru realizarea scopului pentru care am colectat aceste date, inclusiv pentru scopul împlinirii oricăror obligații de ordin juridic, contabil sau de raportare către autorități sau, daca este cazul, instituții de audit.

Pentru a stabili perioada de retenție adecvată, luăm în considerare cantitatea datelor prelucrate, tipul și sensibilitatea datelor, riscul potențial de producere a unui prejudiciu cauzat de utilizarea sau dezvăluirea neautorizată a datelor dumneavoastră personale, scopurile pentru care prelucrăm, datele dumneavoastră personale și dacă putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace și cerințe legale aplicabile.

Perioadele de stocare a datelor cu caracter personal sunt specificate în tabelul de mai jos și se aplică pentru toate formatele de înregistrări, adică atât pe format hârtie cât și electronic, cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezenta Politică.

DEPARTAMENTACTIVITATE DE PRLEUCRAREPERIOADA DE RETENȚIE
NOTIFICĂRI TRANSMISE DE CĂTRE INPERSPECTIVENotificări transmise de INPERSPECTIVE direct sau prin intermediul partenerilor săi contractuali (facturi, înștiințări de neplată, etc.)3 ani de la data transmiterii fiecăre notificări;
RELAȚII CU FURNIZORIContracte cadru prestare de servicii încheiate de companie cu clienții săi (persoane juridice)10 ani de la data încetării contractului;
RELAȚII CU PARTENERII CONTRACTUALIContracte de prestări servicii încheiate de companie cu parteneri contractuali (persoane juridice)10 ani de la data încetării contractului;
RELAȚII CU REPREZENTANȚII PARTENERILOR CONTRACTUALIApeluri telefoniceNu înregistrăm/stocăm apeluri telefonice;
RELAȚII CU REPREZENTANȚII PARTENERILOR CONTRACTUALICărțile de vizită colectate în cadrul evenimentelor organizate la care participăm1 an de la data primirii cărții de vizită, în cazul în care contractul nu mai este valabil sau nu au fost utilizate datele înscrise;
RELAȚII DE AFACERI (B2B)Date personale, precum: numele, funcția și datele de contact ale reprezentanților companiilor cu care colaborămPână la data solicitării ștergerii datelor sau până la data la care am aflat că datele au devenit inactive;
DOCUMENTE CONTABILEFacturi, extrase bancare, note contabile, bilanț, balanță, precum și orice alte documente financiar - contabile10 ani conform legii contabilității; law;
TOATE DOCUMENTELE6 ani sau, în cazul în care o tranzacție, un act sau o operațiune este subiect al unei investigații, control, reclamație, evaluare, auditare sau expertizare, precum și alte proceduri și demersuri juridice (mediere, litigiu în instanță) care sunt în curs de derulare în timpul termenului de 6 ani, atunci documentele relevante rezultate (cum ar fi procesele verbale, deciziile instanțelor sau tranzacționarea într-o procedură de mediere) vor fi stocate până la data finalizării procedurilor susmenționate.

Pentru informații cu privire la termenele de retenție (stocare) ale unor activități de prelucrare a datelor personale în cadrul companiei care nu se regăsesc specificate în prezenta Politică, vă rugăm să transmiteți solicitările dumneavoastră pe adresa de e-mail anterior menționată, utilizând formularul din secțiunea Contact.

14. Cum vă protejăm datele?

Pentru a ne asigura că drepturile și libertățile dumneavoastră nu sunt puse în pericol și că se respectă conformitatea cu legislațiile și reglementările relevante în domeniul protecției datelor, implementăm măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, pentru a asigura un nivel de securitate suficient în vederea prelucrării datelor cu caracter personal. Aceste măsuri constau în relaționarea cu parteneri responsabili din punct de vedere al prelucrării datelor cu caracter personal si al implementării soluțiilor tehnice de garantare a securității acestora, introducem politici și procese revizuite și actualizate în mod regulat în acord cu ultimele practici recunoscute în domeniu.

De asemenea, ne asigurăm că îi evaluăm cu atenție pe prestatorii noștri, pentru a furniza un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal și încheiem cu aceștia acorduri de prelucrare a datelor personale, pentru a ne asigura că fiecare subcontractor care intră în contact sub autoritatea noastră și cu datele dumneavoastră cu caracter personal, realizează activitățile de prelucrare contractate în deplină siguranță și că respectă prevederile legislației în vigoare în domeniul prelucrării datelor personale.

15. Actualizări

Politica noastră de confidențialitate poate fi modificată din când în când (în general, pentru a respecta legislația și practicile privind protecția și prelucrarea datelor). Versiunile actualizate vor fi publicate pe pagina noastră web.

© INPERSPECTIVE BUSINESS - Versiune: decembrie 2022